Èíôîðìàöèîííèÿò ñàéò çà Ïåðíèê ñ àêòóàëíè íîâèíè, ïðîãðàìè, áèçíåñ èíôîðìàöèÿ, îáÿâè è ñïîðò, ñîöèàëíà ìðåæà çà ïåðíè÷àíè

3.03 Rating by CuteStat

zapernik.com is 1 decade 5 months old. It has a global traffic rank of #223,738 in the world. It is a domain having .com extension. This site has a Google PageRank of 4/10. This website is estimated worth of $ 22,680.00 and have a daily income of around $ 42.00. As no active threats were reported recently by users, zapernik.com is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 4 out of 10
PageSpeed Score
75
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 3,763
Daily Pageviews: 15,052

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 42.00
Estimated Worth: $ 22,680.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 9,660
Yahoo Indexed Pages: 12
Bing Indexed Pages: 11

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: 26
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 166

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 223,738
Domain Authority: 42 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

217.9.237.212

Hosted Country:

Bulgaria BG

Location Latitude:

42.7

Location Longitude:

23.3333
ZaPernik.com - Âñè÷êî çà Ïåðíèê íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Social Engagement

Facebook Shares: 198
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 217.9.237.212)

Plovdiv24.bg - Всичко за Пловдив на 1 място - новини, кино,...

- plovdiv24.com

Plovdiv24.bg - Всичко за Пловдив на 1 място - новини, кино, заведения, театри, галерии, музеи, фирми, транспорт и още много

  Not Applicable   $ 8.95

Plovdiv24.bg - Âñè÷êî çà Ïëîâäèâ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî,...

- plovdiv24.bg

Plovdiv24.bg - Âñè÷êî çà Ïëîâäèâ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

  61,724   $ 134,640.00

Media group 24

- pernik24.bg

  Not Applicable   $ 8.95

Media group 24

- news24.bg

  Not Applicable   $ 8.95

Ruse24.bg - Всичко за Русе на 1 място - новини, кино, заведения,...

- ruse24.bg

Информационният сайт на Русе с актуални новини, програми, бизнес информация, обяви и спорт, социална мрежа за русенци

  3,061,028   $ 240.00

Domain Information

Domain Registrar: ENOM, INC.
Registration Date: 2007-10-24 1 decade 5 months 4 weeks ago
Last Modified: 2011-09-25 6 years 6 months 3 weeks ago
Expiration Date: 2014-10-24 3 years 5 months 3 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
dns1.name-services.com 162.88.61.23 United States United States
dns2.name-services.com 162.88.60.23 United States United States
dns3.name-services.com 162.88.61.39 United States United States
dns4.name-services.com 162.88.60.39 United States United States
dns5.name-services.com 98.124.243.3 United States United States

Similarly Ranked Websites

The Aardvark Brigade

- aardvarkbrigade.com

New Jersey Based Interactive Studio - We Keeps It Real

  223,739   $ 22,680.00

Ýíöåôàëèò.ðó

- encephalitis.ru

ýíöåôàëèò.ðó - î êëåùàõ è êëåùåâûõ èíôåêöèÿõ

  223,740   $ 22,680.00

SEO konzultant na volné noze | Martin Kolčaba

- komart.cz

AA

  223,740   $ 22,680.00


Oi-SKALLMATES WebSite!!

- oiskallmates.com

  223,740   $ 22,680.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for zapernik.com