Èíôîðìàöèîííèÿò ñàéò çà Ïåðíèê ñ àêòóàëíè íîâèíè, ïðîãðàìè, áèçíåñ èíôîðìàöèÿ, îáÿâè è ñïîðò, ñîöèàëíà ìðåæà çà ïåðíè÷àíè

Sponsored Links

3.03 Rating by CuteStat

zapernik.com is 9 years 6 months old. It has a global traffic rank of #223,738 in the world. It is a domain having .com extension. This site has a Google PageRank of 4/10. This website is estimated worth of $ 22,680.00 and have a daily income of around $ 42.00. As no active threats were reported recently by users, zapernik.com is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Get Widget Code
Google Pagerank
PR 4 out of 10
PageSpeed Score
75
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 3,763
Daily Pageviews: 15,052

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 42.00
Estimated Worth: $ 22,680.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 9,660
Yahoo Indexed Pages: 12
Bing Indexed Pages: 11

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: 26
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 166

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 223,738
Domain Authority: 42 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

217.9.237.212

Hosted Country:

Bulgaria BG

Location Latitude:

42.6975

Location Longitude:

23.3242
ZaPernik.com - Âñè÷êî çà Ïåðíèê íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: 198
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 217.9.237.212)

Plovdiv24.bg - Всичко за Пловдив на 1 място - новини, кино,...

- plovdiv24.com

Plovdiv24.bg - Всичко за Пловдив на 1 място - новини, кино, заведения, театри, галерии, музеи, фирми, транспорт и още много

  Not Applicable   $ 8.95

Plovdiv24.bg - Âñè÷êî çà Ïëîâäèâ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî,...

- plovdiv24.bg

Plovdiv24.bg - Âñè÷êî çà Ïëîâäèâ íà 1 ìÿñòî - íîâèíè, êèíî, çàâåäåíèÿ, òåàòðè, ãàëåðèè, ìóçåè, ôèðìè, òðàíñïîðò è îùå ìíîãî

  61,724   $ 134,640.00

Media group 24

- pernik24.bg

  Not Applicable   $ 8.95

Media group 24

- news24.bg

  Not Applicable   $ 8.95

Ruse24.bg - Всичко за Русе на 1 място - новини, кино, заведения,...

- ruse24.bg

Информационният сайт на Русе с актуални новини, програми, бизнес информация, обяви и спорт, социална мрежа за русенци

  3,061,028   $ 240.00

Domain Information

Domain Registrar: ENOM, INC.
Registration Date: 2007-10-24 9 years 6 months 4 weeks ago
Last Modified: 2011-09-25 5 years 7 months 3 weeks ago
Expiration Date: 2014-10-24 2 years 6 months 3 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
dns1.name-services.com 162.88.61.23 United States United States
dns2.name-services.com 162.88.60.23 United States United States
dns3.name-services.com 162.88.61.39 United States United States
dns4.name-services.com 162.88.60.39 United States United States
dns5.name-services.com 162.88.61.41 United States United States

Similarly Ranked Websites

The Aardvark Brigade

- aardvarkbrigade.com

New Jersey Based Interactive Studio - We Keeps It Real

  223,739   $ 22,680.00

Ýíöåôàëèò.ðó

- encephalitis.ru

ýíöåôàëèò.ðó - î êëåùàõ è êëåùåâûõ èíôåêöèÿõ

  223,740   $ 22,680.00

SEO konzultant na volné noze | Martin Kolčaba

- komart.cz

AA

  223,740   $ 22,680.00


Oi-SKALLMATES WebSite!!

- oiskallmates.com

  223,740   $ 22,680.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for zapernik.com